Skip to content

Over Project & Business Support Weezepoel 

 
PBSW is een bedrijf dat in januari 2023 gestart is en u graag van dienst is bij het oplossen van (proces-) technische en organisatorische problemen binnen uw bedrijf. 
 
De visie van PBSW is om kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen in procesoptimalisatie, verstoringen in kaart brengen en oplossingen hiervoor te vinden. Ook voor het uitvoeren of begeleiden van projecten stelt PBSW graag zijn service en expertise ter beschikking. 
 
De eigenaar, Hans Weezepoel, heeft naast ruim 35 jaar ervaring in diverse sectoren van de (proces-) techniek en de bouwsector, ook een grote interesse ontwikkeld voor bedrijfsorganisatie. Problemen die in uw organisatie zijn ontstaan door reorganisaties, te snelle groei of gebrek aan kennis bij het personeel, helpt hij graag oplossen.

Project Support

Kleinere projecten worden uitgesteld ten behoeve van grote projecten door gebrek aan engineering capaciteit. Ook worden terugkerende kleine procesverstoringen niet diepgaand onderzocht om dezelfde reden.

Of:
Uw organisatie is te klein om een fulltime project engineer in dienst te nemen en er is te weinig kennis in uw organisatie aanwezig om met een gedegen oplossing te komen.

Het gevolg is meestal hetzelfde. Om de problemen tijdelijk op te lossen, worden er “pleisters geplakt op een natte huid”. Dit leidt tot frustratie bij het personeel omdat ze zich niet serieus genomen voelen en de verstandhoudingen tussen de verschillende afdelingen raakt sterk verstoord. Zeker wanneer er de overtuiging leeft dat het een gemakkelijk oplosbaar probleem is, wat iemand best even tussen het reguliere werk door op kan lossen.

In de ogen van de ene partij wordt verzuimd “het laaghangend fruit” te oogsten, terwijl de andere partij “het gezeur” moe raakt.

Herkent u dit in uw organisatie? Heeft u een capaciteitsprobleem en zelf ook het gevoel dat het inderdaad om “laaghangend fruit” gaat? Misschien kunnen wij u helpen om uw probleem (deels) op te lossen.
PBSW biedt u kennis en ervaring op het gebied van:

  • Procestechnologie
  • Projectengineering
  • Storingsanalyse
  • Projectbegeleiding

Business Support

“Hij die de vinger op de wonde legt, wordt verweten de maatschappij te hebben pijn gedaan.”

W.F. Hermans

Tijdens mijn loopbaan binnen verschillende organisaties zag ik van dichtbij hoe de kloof tussen het management en het personeel groeide. Dit was meestal het gevolg van reorganisatie of door te snelle groei van het bedrijf, maar ook doordat het personeel niet snel genoeg mee ontwikkelde met de (technische) ontwikkelingen die het management nodig achtte om zich te handhaven in de markt. Het gevolg was onbegrip, frustratie en uiteindelijk uitval door burn out. 

De oorzaak is natuurlijk niet eenduidig te benoemen en verschilt van bedrijf tot bedrijf. Toch zag ik veel overeenkomsten en raakte ik hier steeds meer door geïntrigeerd. 

Er zijn managementboeken over vol geschreven en er worden dagelijks duizenden euro’s aan management cursussen uitgegeven, maar dit lijkt niet de oplossing te bieden. De oplossing ligt veel dichter bij huis en het vreemde is dat iedereen het in principe ook weet. 

De luis in de pels krijgt al snel het stempel negatief te zijn en wordt gezien als de rotte appel die genegeerd moet worden of uit de groep geëlimineerd. Terecht? Misschien, maar het jeuken kan als een signaal gezien worden dat iemand gehoord wil worden. Luister er eens met respect en oprechte nieuwsgierigheid naar! Misschien geeft het je nieuwe inzichten. 

Hulp nodig? Wij helpen u hiermee graag op weg!

Waarom voor PBSW kiezen?

PBSW is een klein bedrijf dat uitblinkt in zijn pragmatische benadering van een probleem. Zowel op (proces-) technisch als op bedrijfsorganisatorisch vlak hebben wij veel kennis en ervaring in huis.

Wij hebben een brede interesse en zijn instaat om onze kennis en ervaring op de verschillende vakgebieden te combineren in ons advies. Door onze ervaring, opgedaan op diverse niveaus binnen verschillende organisaties, zijn wij in staat om op alle niveaus binnen uw organisatie helder te communiceren. Dit maakt ons tot de bruggenbouwer die uw organisatie misschien nodig heeft.

Op technisch gebied ondersteunen wij u bij het optimaliseren van uw procesvoering en de uitvoering van projecten. Wij staan hierbij zelf in het veld en overleggen met de uiteindelijke gebruikers over wat zij belangrijk vinden. Dit laatste zorgt ervoor dat het uiteindelijk resultaat ook gedragen wordt door de gebruikers.

Op organisatorisch gebied helpen wij u bij het in kaart brengen van de oorzaken van het probleem, dragen wij hiervoor mogelijke oplossingen aan, bieden wij ondersteuning op de weg hiernaar toe en helpen wij bij de borging van de gezamenlijk gekozen oplossing.

Verder bieden wij uw medewerkers die moeite hebben met hun opleiding ondersteuning, door de stof voor hen beter inzichtelijk te maken. Wij testen uw medewerker welke leermethodiek hun het beste past en proberen de uitleg hierop aan te passen. Het uitgangspunt hierbij is dat de stof wordt begrepen en geborgd op een manier dat zij er ook mee kunnen werken. Dit vinden wij belangrijker dan feitenkennis waarvan zij niet weten hoe zij deze in de praktijk toe kunnen passen.